home't Trefpunt feestcommissiekinder/ jeugdavond"de markerjassers"contactcommissieS.S.O.V.culturele commissiespeeltuinverenigingoverige verenigingenfotoarchief nieuwsbrief agendaoverige info & links

Contactcommissie

De Contactcommissie bestaat uit 7 leden, rechtsreeks gekozen door de inwoners van Markenbinnen. De commissie streeft naar een optimale leefbaarheid in het dorp met betrekking tot het sociale klimaat, inrichting en onderhoud van de openbare ruimte, planologie, veilig verkeer, behoud dorpsgezicht e.d. Zij geeft invulling aan dit streven door vanuit het contact met de inwoners de Gemeente Alkmaar, de Provincie Noord-Holland en anderen zowel gevraagd als ongevraagd advies te geven over zaken betreffende Markenbinnen.


Leden van de Contactcommissie:
Voorzitter: Huib Goedegebuure
Vice voorzitter:  Vacature
Secretaris:  Vacature
Penningmeester:  Theo Helmes
Algemeen lid:  Merel Rijvordt
Algemeen lid:  Frans Wehnes
Algemeen lid:  Vacature

De vergaderingen van de Contactcommissie zijn openbaar.
Wil je aanschuiven om iets in de vergadering te bespreken meld je dan s.v.p. uiterlijk een week voor de vergadering aan via dit mail adres.

Vergaderdata van de Contactcommissie:


Onderstaande, reguliere vergadering is in't Trefpunt, om 19:30 uur
• Donderdag 14 september 2017

e-mail: ccmarkenbinnen@gmail.com

Klik hier voor Documenten (notulen e.d.)