home't Trefpunt feestcommissiekinder/ jeugdavond"de markerjassers"contactcommissieS.S.O.V.culturele commissiespeeltuinverenigingoverige verenigingenfotoarchief nieuwsbrief agendaoverige info & links

Contactcommissie

Met het leggen en onderhouden van contacten wil de Contactcommissie bijdragen aan een optimale leefbaarheid in het dorp met betrekking tot het sociale klimaat, inrichting en onderhoud van de openbare ruimte, planologie, veilig verkeer, behoud dorpsgezicht e.d.
De Contactcommissie:

De Contactcommissie bestaat momenteel uit 3 leden:
Voorzitter: Huib Goedegebuure
Notulist:  Frans Wehnes
Penningmeester:  Merel Rijvordt

Voor de Dorpsraad worden afgevaardigden uitgenodigd van de diverse verenigingen, stichtingen, clubs e.d. Daarnaast vragen we ook Markers die op dat moment op ad-hoc basis actief zijn of een nieuw idee naar voren willen brengen mee te doen.

Heb je iets te melden, te vragen of wil je uitgenodigd worden voor de dorpsraad mail dan naar: : ccmarkenbinnen@gmail.com

Klik hier voor Documenten (notulen e.d.)